Broj 4, Siječanj 2011

Datum izdavanja: Siječanj 2011.


U ČAST PROF. EMERITI DR. SC. LJERKI ŠIMUNKOVIĆ POVODOM 70. ROĐENDANA (str 3-5)

Maja Bezić 
Zahvala


1. USPOMENE VIŠKOG PUSTOLOVA ALVIŽA GENICEA (1770.-1841.) (str 7-15)

Ljerka Šimunković
Izvorni znanstveni članak


2. ETIMOLOGIJSKO ISTRAŽIVANJE ROMANSKIH OBALNIH TOPONIMA ŽIRJA (str 17-27)

Marina Marasović-Alujević
Ines Grgurinović 
Izvorni znanstveni članak


3. IMPLICITNI OBLIK U HUMORISTIČKIM IZRIČAJIMA (str 29-49)

Rita Scotti Jurić
Nada Poropat
Izvorni znanstveni članak


4. O INICIJALNIM DISKURSNIM OZNAKAMA U HRVATSKOM I TALIJANSKOM JEZIKU (str 51-65)

Magdalena Nigoević
Ana Nevešćanin
Izvorni znanstveni članak


5. APSOLUTNI GERUND U TALIJANSKOM JEZIKU: BOCCACIO – DRAGO – MANZONI (str 51-76)

Maja Bezić
Izvorni znanstveni članak


6. UPOTREBA AUTENTIČNIH MATERIJALA U NASTAVI TALIJANSKOGA KAO STRANOGA JEZIKA ZA HRVATSKE IZVORNE GOVORNIKE (str 77-93)

Marijana Alujević Jukić
Marija Bjelobrk
Izvorni znanstveni članak


7. O IMENIMA JEDRENJAKA U DALMACIJI U 19. STOLJEĆU (str 77-109)

Antonia Luketin Alfirević
Andrea Rogošić

Izvorni znanstveni članak


8. KARNEVALSKA MOTIVIKA U TEATRU ENRICA CAVACCHIOLIJA (str 111-121)

Antonela Pivac 
Marijana Alujević Jukić
Prethodno priopćenje


9. RATNI TURIZAM. O KATEGORIJAMA SMIJEHA U TALIJANSKOJ POSTKOLONIJALNOG IMAGINACIJI (str 123-141)

Srećko Jurišić
Prethodno priopćenje


10. POETIKA ROMANTIČARSKOG PESIMIZMA U DJELU MARKA KAŽOTIĆA (str 143-155)

Antonela Pivac 
Prethodno priopćenje


11. SPIGOLANDO TRA TABULAE E FABULAE. MIGRAZIONI, ESILIO, NOSTALGIA NELLE STORIE ADRIATICHE DI SERGIO ANSELMI (str 157-170)

Marilena Giammarco
Pregledni rad


12. O MOTIVACIJI I O GRAMATICI FRAZEMA U TALIJANSKOM JEZIKU (str 171-183)

Snježana Bralić 
Stručni rad


13. ZLOČIN U FUNKCIJI MISTERIJA OTKUPLJENJA; OD TRI TUMAČENJA JUDE J. L. BORGESA DO IMENA RUŽE U. ECA (str 185-194)

Katarina Dalmatin
Stručni rad


14. STUDENTI KAO POTROŠAČI ROBNIH MARKI (str 197-219)

Sanja Stanić
Filipa Burilo
Izvorni znanstveni članak


15. SUBVERZIJA RODA I VIKTORIJANA U NOVELI “MORPHO EUGENIA ” A. S. BYATTA (str 221-235)

Antonija Primorac
Ivana Balint-Feudvarski
Izvorni znanstveni članak


16. OSVRT NA STILOVE UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI (str 237-253)

Dragana Rajić
Danijela Šegedin
Sanja Čurković Kalebić

Izvorni znanstveni članak


17. TOPONIMIJA MJESTA STOMORSKA NA OTOKU ŠOLTI (str 255-270)

Katarina Lozić Knezović
Anđela Sočo

Prethodno priopćenje


18. ISTRAŽIVANJA DISKURSNIH OZNAKA U GOVORENJU NA ENGLESKOM KAO STRANOM JEZIKU (str 271-289)

Gloria Vickov 
Pregledni rad


19. GLAS NASTAVNIKA O GLASU STUDENATA: PRIHVAĆENOST I KORIŠTENJE STUDENTSKIH PROCJENA O UČINKOVITOSTI NASTAVNIKA NA SVEUČILIŠTU U SPLITU (str 291-312)

Andreja Bubić
Darko Hren

Stručni rad


20. LJERKA ŠIMUNKOVIĆ, MARIJANA ALUJEVIĆ JUKIĆ: ROMANIZMI U DJELIMA IVE TIJARDOVIĆA. KNJIŽEVNI KRUG / FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU – ODSJEK ZA TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, SPLIT , 2011. (str 315-317)

Antonia Luketin Alfirević  
Recenzija, Prikaz


21. PRVA SINTEZA O RANOSREDNJOVJEKOVNIM ZVONICIMA NA ISTOČNOM JADRANU (str 319-325)

Ivan Basić  
Recenzija, Prikaz