Istraživanja diskursnih oznaka u govorenju na engleskom kao stranom jeziku

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Pregledni rad

Gloria Vickov   ORCID icon orcid.org/0000-0001-8294-4387 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 271-289

Icon
04_18_Vickov PDF

Sažetak:

Unatoč iznimno važnoj ulozi diskursnih oznaka u ostvarivanju kohezije i koherencije unutar diskursa i unatoč činjenici da su diskursne oznake sastavni dio diskursne, pragmatičke i strateške, odnosno komunikacijske kompetencije, empirijska su istraživanja ovih lingvističkih jedinica u području učenja stranoga, poglavito engleskoga jezika uvelike zapostavljena (Ellis, 1994; Müller, 2004). Nalazi malobrojnih studija iz ovog područja ukazuju na relativno nizak stupanj usvojenosti engleskih diskursnih oznaka kod učenika engleskoga kao stranoga jezika, što se uglavnom smatra posljedicom nedovoljno dobro osmišljenog usustavljenja u poučavanju diskursnim oznakama. Ova istraživanja uglavnom počivaju na podacima dobivenima iz usmenih jezičnih uzoraka, tj. iz govora, pri čemu izvor svojih teorijskih orijentacija prvenstveno pronalaze u diskursnom pristupu Deborah Schiffrin (1987). U ovome radu autorica donosi kritički prikaz najreferentnijih istraživanja usvajanja i uporabe diskursnih oznaka u govorenju na engleskom kao stranom jeziku. S obzirom na skromnu zastupljenost navedenih istraživanja u primijenjenoj lingvistici, ovaj bi prikaz mogao pridonijeti rasvjetljavanju konceptualnih i metodoloških dimenzija istraživanja diskursnih oznaka u procesu učenja engleskoga kao stranoga jezika čija dijakronijska perspektiva obuhvaća tek proteklih dvadesetak godina.

Ključne riječi:

diskursne oznake; govorenje na engleskome kao stranome jeziku; učenje engleskoga kao stranoga jezika

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1551