Zločin u funkciji misterija otkupljenja; od Tri tumačenja Jude J. L. Borgesa do Imena ruže U. Eca

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Stručni rad

Katarina Dalmatin ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str 185-194

Icon
04_13_Dalmatin PDF

Sažetak:

U ovom se članku analiziraju modaliteti hermeneutičke recepcije Jorgea da Burgosa, jednog od glavnih likova romana Ime ruže te intertekstualne veze između tog romana i dviju Borgesovih pripovijetki u kojima likovi heretika imaju ključnu ulogu. U noveli Tri tumačenja Jude Borges promišlja o tri metafizičke interpretacije
Jude. U toj noveli švedski teolog Nils Runeberg razvija metafizička objašnjenja Judine izdaje koja se suprotstavljaju cjelokupnoj teološkoj tradiciji. Prema prvom objašnjenju, Bog se ponizio do te mjere da je postao čovjekom, ali ne bezgrešnim i savršenim, nego se identificirao i s njegovim grijehom, izabravši najgoru sudbinu od svih, onu Judinu. Borgesova dvosmislena interpretacija čina Judine izdaje igra važnu ulogu i u hermeneutičkoj recepciji Jorgeovog lika, jer omogućuje supostojanje dvaju suprotstavljenih aksioloških sustava u romanu, unutar kojih se Jorgeovi činovi mogu interpretirati dvojako, kao zločini, ali i kao izrazi Božje volje.

Ključne riječi:

Borges; zločin; Eco; hereza; intertekstualnost; iskupljenje

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1525