Upisivanje ženskosti u popularnu/fantastičnu/političku teksturu gledišta – o prozi Dubravke Ugrešić

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009. Izvorni znanstveni članak Boris Škvorc ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Josipa Korljan ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet str 65-84 Sažetak: U ovom radu istražujemo upisivanje ženskosti u popularnu, fantastičnu i političku prozu Dubravke Ugrešić. Komentiramo, dekodiramo i interpretiramo odnos esencijalističke i/ili Saznaj više

Subverzija roda i viktorijana u noveli “Morpho Eugenia ” A. S. Byatta

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Antonija Primorac    orcid.org/0000-0001-9217-4857 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Ivana Balint-Feudvarski str 221-235 Sažetak: Rad istražuje koncept viktorijane i njegov odnos prema „viktorijanskim” elementima prikazanim u noveli A. S. Byatt „Morpho Eugenia” iz zbirke Angels and Insects (1992). Rad Saznaj više

Zločin u funkciji misterija otkupljenja; od Tri tumačenja Jude J. L. Borgesa do Imena ruže U. Eca

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Stručni rad Katarina Dalmatin ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 185-194 Sažetak: U ovom se članku analiziraju modaliteti hermeneutičke recepcije Jorgea da Burgosa, jednog od glavnih likova romana Ime ruže te intertekstualne veze između tog romana i dviju Saznaj više

Kačićevo čitanje Glavinića

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012. Izvorni znanstveni članak Miroslav Palameta ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 27-42 Sažetak: U Kačićevu zalaganju za pisanu povijesnu istinu, koju pronalazi u tekstovima na latinskom i talijanskom i nudi je „siromašnim težacima i pastirima“ u svojim deseteračkim pjesmama, Saznaj više