Broj 1, Veljača 2008

Datum izdavanja: Veljača 2008.


1. TERORIZAM I LIBERALNO-DEMOKRATSKA DRŽAVA (str 5-20)

Marita Brčić 
Izvorni znanstveni članak


2. KOLEDANJE I VESELANJE U HRVATSKOJ TRADICIJI (str 21-43)

Marko Dragić 
Izvorni znanstveni članak


3. JEZIK PUČKIH PROZA HRVATA U BAČKOJ I SRIJEMU TE U ANDZABEGU (str 45-62)

Sanja Vulić 
Izvorni znanstveni članak


4. KONCEPT PROSTORA I VREMENA U SREDNJOVJEKOVNIM VIZIJAMA NA PRIMJERU TUNDALOVE VIZIJE (str 63-74)

Gordana Galić Kakkonen
Izvorni znanstveni članak


5. MORFOLOŠKE JEZIČNE ZNAČAJKE SPLITSKE ČAKAVŠTINE MARKA UVODIĆA SPLIĆANINA (str 75-88)

Marijana Tomelić Ćurlin
Anita Runjić-Stoilova
Izvorni znanstveni članak


6. UČENICI I SPORT: KOMPARATIVNA ANALIZA OBALNOG, ZAGORSKOG I OTOČKOG PODRUČJA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE (str 89-100)

Slobodan Bjelajac
Izvorni znanstveni članak


7. REZIDENCIJALNA SEGREGACIJA I NEJEDNAKOSTI U UVJETIMA ŽIVLJENJA (str 101-20114

Slobodan Bjelajac
Prethodno priopćenje


8. SOCIOLOŠKI ASPEKTI UREĐENJA SPLITSKE RIVE: STRUKTURA STRUČNIH I JAVNIH RASPRAVA NA FOKUS-GRUPAMA (str 115-129)

Anči Leburić
Izvorni znanstveni članak


9. METODOLOŠKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA JEZIKA KAO DRUŠTVENOG FENOMENA (str 131-146)

Anči Leburić
Zorana Šuljug
 

Izvorni znanstveni članak


10. SOCIO-ETNOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA RADA I ORGANIZACIJE (str 147-159)

Renata Relja
Ana Matić 

Izvorni znanstveni članak


11. METODOLOŠKA PROMIŠLJANJA POSTMODERNISTIČKIH KONCEPCIJA (str 170-0)

Marija Lončar
Izvorni znanstveni članak


12. JEZIČNE I STILSKE KARAKTERISTIKE HRAVTSKOG TEKSTA U NOVINAMA „IL REGIO DALMATA – KRALJSKI DALMATIN” (str 171-171)

Ljerka Šimunković 
Izvorni znanstveni članak


13. ZABORAVLJENI TOPONIMI U POVIJESNOJ JEZGRI SPLITA (str 183-193)

Marina Marasović-Alujević
Siniša Vuković

Izvorni znanstveni članak


14. GLAGOLSKA VREMENA U NOVELI ARTURA GRAFA (str 195-207)

Nikica Mihaljević
Marijana Tomelić Ćurlin

Izvorni znanstveni članak


15. TALIJANSKE RIJEČI UŽIVO: SVI RATOVI SVIJETA U LEKSIKU ZEMLJE KOJA SE MIJENJA (str 209-220)

Snježana Bralić
Izvorni znanstveni članak


16. OSOBNI I KOLEKTIVNI MITOVI U „EGZILU” E. BETTIZE (str 221-237)

Katarina Dalmatin
Izvorni znanstveni članak


17. METAMORFOZA I SAZRIJEVANJE: PSIHOLOGIJA DVOJNIKA U ROMANU „DUE DI DUE“ ANDREE DE CARLA (str 239-253)

Antonela Pivac
Izvorni znanstveni članak


18. ZAGONETKA JEDNE KNJIGE – DVIJU INAČICA. DESET PJESAMA O PARTIZANIMA SIBE MILIČIĆA (1886. – 1944.?) (str 255-276)

Ivan Bošković
Ostalo