Morfološke jezične značajke splitske čakavštine Marka Uvodića Splićanina

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008.

Prethodno priopćenje

Marijana Tomelić Ćurlin ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Anita Runjić-Stoilova ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 75-88

Icon
01_05_Tomelic_Curlin_Runjic_Stoilova

Sažetak:

U radu su obrađene glavne morfološke jezične značajke splitske čakavštine u tekstovima Marka Uvodića Splićanina (1877. – 1947.). Splitska je čakavština s početka dvadesetoga stoljeća bila pod jakim utjecajem susjednih štokavskih govora pa je grad Split gubio svoje prvobitne čakavske osobine. Kao predlošci za analizu poslužili su tekstovi: Naš bidni tovar, Kun Frane i njegov tovar, Ni ni tovar luda beštija i Štorija jednega tovara. Uz tu životinju vežu se posebni detalji iz života splitskoga težaka. Analiza je obuhvatila morfološke jezične značajke unutar oblika sklonivih, sprezivih i nepromjenjivih riječi. Jezični korpus pokazao je proces međudijalekatske interferencije čakavskog i štokavskog narječja, ikavskočakavskoga s ikavskoštokavskim dijalektom.

Ključne riječi:

Marko Uvodić Splićanin; splitska čakavština; štokavizmi; morfološke varijable

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1744