Uredništvo

Odgovorna urednica

Ina Reić Ercegovac (dekanica Filozofskog fakulteta u Splitu, RH)

Glavna urednica

Nikica Mihaljević (Odsjek za talijanski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

Uredništvo

Bruno Ćurko (Odsjek za učiteljski studij, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

Gordana Galić Kakkonen (Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

Eldi Grubišić Pulišelić (Odsjek za njemački jezik i književnost, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

Aleksandar Jakir (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

Tonći Kokić (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

Katarina Lozić Knezović (Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

Nikica Mihaljević (Odsjek za talijanski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

Ivana Tomić Ferić (Glazbeni odjel, Umjetnička akademija u Splitu, RH)

Ana Torlak (Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

Brian Daniel Willems (Odsjek za engleski i književnost, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

Tehnički urednik

Brian Daniel Willems (Odsjek za engleski i književnost, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

Tajnica Uredništva

Katarina Lozić Knezović (Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Splitu, RH)

 

Časopis je osnovan pri Filozofskome fakultetu u Splitu i on ga jedini financira. Članovi Međunarnodnoga savjeta sudjeluju u radu Uredništva kao vanjski inozemni suradnici, odnosno kao stručnjaci u različitim znanstvenim poljima na koje je časopis usmjeren te pomažu u radu članovima Uredništva u uredničkom i recenzijskom postupku.