Dr. Sc. Eldi Grubišić Pulišelić

Dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić redovita je profesorica na Odsjeku za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. U fokusu njezinog znanstvenog interesa prije svega je njemačka književnost 19. i 20. stoljeća, s posebnim naglaskom na žensku književnost, kao i konstrukciju ženskog identiteta u književnosti. Međutim, bavi se i autorima i temama iz hrvatske književnosti. Objavljuje u različitim uglednim časopisima i drugim publikacijama u zemlji i inozemstvu. Autorica je dviju znanstvenih monografija (Konstrukcija ženskog identiteta u njemačkoj drami. Tipizacija ženskih likova u kazališnom zrcalu 70-ih i 80-ih godina 19. stoljeća, Leykam international, Zagreb 2013.; „Germanski Turčin“ Murad Efendi: književnost, politika i/ili identitet, Leykam international, Zagreb, 2019.). Članica je uredništva časopisa Mogućnosti, Istraživanja i Educa te od 2021. Zbornika Filozofskog fakulteta u Splitu. Od 2018. godine članica je upravnog odbora Udruženja germanista Jugoistočne Europe (Südosteuropäischer Germanistenverband – SOEGV).