Dr. sc. Ana Torlak

Doc. dr. sc. Ana Torlak diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, 2009. godine. Kao doktorand dobila je istraživačku stipendiju Ernst Mach 2014. godine, a 2015. godine je i obranila doktorat na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. godine radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu kao doktorand, Saznaj više

Dr. Sc. Eldi Grubišić Pulišelić

Dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić redovita je profesorica na Odsjeku za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. U fokusu njezinog znanstvenog interesa prije svega je njemačka književnost 19. i 20. stoljeća, s posebnim naglaskom na žensku književnost, kao i konstrukciju ženskog identiteta u književnosti. Međutim, bavi se Saznaj više

Dr. sc. Ivana Tomić Ferić

Dr. sc. Ivana Tomić Ferić, doktorirala je 2006. na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je dviju knjiga i više desetaka znanstvenih i stručnih radova. Voditeljica je istraživačkog projekta „Glazbeni izvori Dalmacije u kontekstu srednjoeuropske i mediteranske glazbene kulture od 18. do 20. stoljeća“ (HRZZ, 2017-2021, www.gidal.org). Članica je uređivačkog odbora Saznaj više

Dr. sc. Bruno Ćurko

Dr. sc. Bruno Ćurko izvanredni je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Autor je niza članaka iz područja filozofije odgoja, filozofije s djecom, etičkog obrazovanja i kritičkog mišljenja. Sudjelovao je u deset EU projekata o etičkom obrazovanju, kritičkom razmišljanju i filozofiji s djecom. Autor je knjiga: Kritičko mišljenje u Saznaj više

Dr. sc. Brian Willems

Dr. sc. Brian Willems je izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Splitu gdje predaje književnost i na Umjetničkoj akademiji u Splitu gdje predaje teoriju filma. Njegove knjige su: Speculative Realism and Science Fiction (Edinburgh University Press, 2017.), Shooting the Moon (Zero Books, 2015.), Facticity, Poverty and Clones (Atropos Press, 2010.), Saznaj više

Dr. sc. Nikica Mihaljević

Dr. sc. Nikica Mihaljević redovita je profesorica i glavna urednica Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Splitu od 2015. godine. Diplomirala je engleski jezik i književnost te talijanski jezik i književnost, magistrirala književnost i doktorirala komparativnu književnost. Redovita je profesorica pri Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Saznaj više

Dr. sc. Katarina Lozić Knezović

Dr. sc. Katarina Lozić Knezović izvanredna je profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje predaje kolegije Starockrvenoslavenski jezik, Leksikologija i onomastika, Hrvatsko srednjovjekovlje: jezik i književnost, Toponimija istočne jadranske obale, Hrvatski crkvenoslavenski i narodni čakavski jezik, Onimikon istočnoga Jadrana te Hrvatski jezik Saznaj više

Dr. sc. Tonći Kokić

Dr. sc. Tonći Kokić redoviti je profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 1995. godine završio studije filozofije i komparativne književnosti. Na istom sveučilištu je 2003. god. magistrirao iz područja filozofije (filozofija znanosti), a 2009. god. doktorirao iz područja filozofije Saznaj više

Dr. sc. Aleksandar Jakir

Dr. sc. Aleksandar Jakir redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. Doktorirao je 1997. na sveučilištu Erlangen – Nürnberg  u Njemačkoj. Osobito područje njegova znanstvenoistraživačkog rada predstavljaju teme iz povijesti srednje, Saznaj više