Broj 8, Prosinac 2016

Datum izdavanja: Prosinac 2016.


1. STRUKTURA (MIKRO)TOPONIMA OPĆINE JELSA (str 3-24)

Tanja Brešan Ančić
Izvorni znanstveni članak


2. HERMENEUTIČKA RECEPCIJA LIKA JORGEA DA BURGOSA U ROMANU “IME RUŽE” UMBERTA ECA (str 25-36)

Katarina Dalmatin
Izvorni znanstveni članak


3. POJAM FOUCAULTOVE HETEROTOPIJE U DELANYJEVU NEVERYON CIKLUSU (str 37-52)

Ivana Gilić
Brian Daniel Willems
Izvorni znanstveni članak


4. ZIMMERMANN O PREDMETU I METODAMA PSIHOLOGIJE (str 53-65)

Ljudevit Hanžek
Izvorni znanstveni članak


5. ANAKSIMANDROVO POIMANJE POČELA (BIĆA) I NJEGOVA DOKTRINA DÍKE I TÍSIS (str 67-83)

Željko Kaluđerović
Izvorni znanstveni članak


6. HRVATSKI PRIJEVODI NASLOVA DUGOMETRAŽNIH FILMOVA NA ENGLESKOM JEZIKU (str 85-103)

Dunja Jutronić
Tereza Karabatić
Prethodno priopćenje


7. GENERACIJSKE RAZLIKE U UPOTREBI ROMANIZAMA IZ SEMANTIČKOGA POLJA ZA NAMJEŠTAJ U GOVORU ŠESTANOVCA
(str 105-131)

Marijana Tomelić Ćurlin
Anita Kekez

Prethodno priopćenje


8. GOSPODARSKE VEZE BOSANSKOG VOJVODE RADOSLAVA PAVLOVIĆA I DUBROVČANA (str 133-148)

Ivana Jurčević

Pregledni rad


9. S ALISOM DO ZEMLJE ČUDA I NATRAG KONTRASTIVNA LINGVOSTILISTIČKA ANALIZA JAKIH POZICIJA U CARROLLOVU ROMANU „ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND” I NJIHOVIH HRVATSKIH PRIJEVODA (str 149-172)

Anita Runjić-Stoilova 
Barbara Smajić

Pregledni rad


10. OD POVIJESTI DVIJU TALIJANSKIH REKLAMNIH PORUKA DO NJIHOVE PRIMJENE U NASTAVI (str 173-183)

Snježana Bralić

Stručni rad


11. PRIKAZ ZBIRKE POEZIJE VARIAZIONI SULLA ROSA ANTONIJA CATALFAMA (str 185-186)

Nikica Mihaljević 

Recenzija, Prikaz


12. ČAKAVŠTINA DANAS – OKRUGLI STOL ČAKAVŠTINA DANAS (ŠKRIP, 27. KOLOVOZA 2016.) (str 187-189)

Katarina Lozić Knezović

Vijest


13. KNJIGA I DRUŠTVO DRUGI MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP KNJIGA I DRUŠTVO: SOCIJALNA, FILOLOŠKA I INTELEKTUALNA POVIJEST I SADAŠNJOST KNJIGE (SPLIT, 29. – 30. RUJNA 2016.) (str 191-192)

Tatijana Petrić

Vijest