HRVATSKI PRIJEVODI NASLOVA DUGOMETRAŽNIH FILMOVA NA ENGLESKOM JEZIKU

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 8 Prosinac 2016.

Prethodno priopćenje

Dunja Jutronić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 
Tereza Karabatić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 85-103

Icon
08_06_Jutronic_Karabatic PDF

Sažetak:

Rad istražuje izazove koje predstavljaju naslovi filmova na engleskom jeziku te strategije u prevođenju kojima se ti naslovi prilagođuju hrvatskoj publici. Korpus uključuje 190 naslova dugometražnih filmova na engleskom jeziku te pripadajuće hrvatske naslove. Naslovi su podijeljeni prema izazovima u izvorniku (igre riječima i dvostruko značenje, spominjanje likova iz filma, izrazi vezani uz kulturu i idiome izvornika, višeznačnost, ubacivanje broja nastavka u naslov igrom riječima i intertekstualnost) te strategijama u odredišnom jeziku (korištenje ključnim riječima koje upućuju na žanr ili radnju filma, izreke, proširivanje izvornog značenja ili otkrivanje onoga što nije prisutno u izvornom naslovu, intertekstualnost, polovično prevođenje i zadržavanje samo dijela izvornog značenja). Dok je dio ovih naslova na odredišnom jeziku usmjeren na približavanje elemenata vezanih uz strukturu i kulturu ishodišnog jezika, istraživanje također otkriva da je oblik i značenje više od polovice naslova na hrvatskom jeziku pod utjecajem izvanjezičnih čimbenika. To upućuje na ulogu filmskih naslova kao važnih pomagala u oglašavanju.

Ključne riječi:

naslovi filmova; prevođenje; hrvatski jezik; engleski jezik; marketinške strategije

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1043