Broj 5, Ožujak 2012

Datum izdavanja: Ožujak 2012.


1. STILISTIČKE INTERPRETACIJE: DANIJEL DRAGOJEVIĆ – MAK DIZDAR (str 5-25)

Joško Bozančić
Izvorni znanstveni članak


2. KAČIĆEVO ČITANJE GLAVINIĆA (str 27-42)

Miroslav Palameta
Izvorni znanstveni članak


3. LADA I LJELJO U FOLKLORISTICI HRVATA I SLAVENSKOM KONTEKSTU (str 43-62)

Marko Dragić 
Izvorni znanstveni članak


4. TKO JE UBIO DJEVOJČICU SA ŽIGICAMA, A KOGA (JE UBILA) CRVENKAPICA? ILI: O (POSTMODERNIM) HRVATSKIM KRIMIĆIMA (str 63-98)

Boris Škvorc
Izvorni znanstveni članak


5. LIK ZLOG SVEĆENIKA U ROMANU TAJNA KRVAVOG MOSTA (str 99-113)

Gordana Galić Kakkonen
Lucijana Armanda  
Izvorni znanstveni članak


6. RETORIČKI TROPI U HRVATSKIM DNEVNIM NOVINAMA (str 115-128)

Anita Runjić-Stoilova  
Izvorni znanstveni članak


7. POPELJUHA ZAVALJUHA: STILISTIČKA INTERPRETACIJA NARODNE BAJKE (str 129-145)

Eni Buljubašić  
Izvorni znanstveni članak


8. HRVATSKI LINGVIST DALIBOR BROZOVIĆ (str 147-154)

Josip Lisac  
Pregledni rad


9. SUVREMENI ZAPISI TRADICIJSKE BAŠTINE U CERI (str 155-174)

Marko Dragić
Nikola Sunara 
  

Pregledni rad


10. HRVATI U GRADIŠĆU I ZAPADNOJ MAĐARSKOJ U DJELIMA MATE UJEVIĆA (str 175-194)

Sanja Vulić  
Pregledni rad


11. O FONOLOŠKIM OBILJEŽJIMA JEZIKA POLJIČKOG STATUTA I DANAŠNJEG GOVORA SRIJANA (str 195-209)

Marijana Tomelić Ćurlin  
Pregledni rad


12. OSOBNA IMENA I UPISIVANJE PROKLETSTVA U ZBIRCI PRIČA “INŠALLAH MADONA, INŠALLAH” MILJENKA JERGOVIĆA (str 211-220)

Nebojša Lujanović  
Pregledni rad


13. IMA LI SMISLA PISATI U RATU? IMALI LI SMISLA PISATI O RATU? /AUTOREFLEKSIJA NAD ZAPISIMA O RIĐANU, PETRU I PAVLU (1991.-1998.)/ (str 221-231)

Helena Peričić  
Stručni rad


14. KOLOKACIJE U NASTAVI INOJEZIČNOGA HRVATSKOG (str 233-249)

Helena Burić
Josip Lasić
  

Stručni rad


15. VIDEO U NASTAVI INOJEZIČNOG HRVATSKOG (str 251-262)

Josipa Korljan  
Stručni rad


16. FIGURATIVNOST TALIJANSKIH I HRVATSKIH NOVINSKIH NASLOVA (str 265-277)

Magdalena Nigoević
Josip Galić
 

Izvorni znanstveni članak


17. DISCIPLINA NARACIJE: ANDREA CAMILLERI KAO „NOVELLIERE“ (str 279-290)

Srećko Jurišić
Paula Župić
    

Prethodno priopćenje


18. ISKUSTVO AMERIČKIH KINEZA I „MELTING POT“ (str 291-311)

Gordan Matas  
Prethodno priopćenje


19. O INDIREKTNOME OBJEKTU U ENGLESKOME I HRVATSKOME JEZIKU (str 313-325)

Nataša Stojan  
Prethodno priopćenje


20. IN MEMORIAM. RIJEČ DEKANA PROF. DR. MARKA TROGRLIĆA NA KOMEMORACIJI POK. PROF. DR. STOJANU VRLJIĆU (1950.-2012.) (str 327-329)

Marko Trogrlić  
In memoriam, nekrolog


21. HRVATSKI KAO 24. SLUŽBENI JEZIK EUROPSKE UNIJE (str 333-335)

Jagoda Granić  
Ostalo


22. MARINA MARASOVIĆ-ALUJEVIĆ: IMENA SPLIĆANA OD POSTANKA GRADA DO KRAJA XVIII. STOLJEĆA (str 337-339)

Katarina Lozić Knezović   
Recenzija, Prikaz


23. EUROPA I DEMOKRACIJA. OSVRT NA MEĐUNARODNI TEČAJ. FILOZOFIJA I DEMOKRACIJA. DUBROVNIK 2012. (str 341-346)

Ljudevit Hanžek 
Recenzija, Prikaz