Lik zlog svećenika u romanu Tajna krvavog mosta

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012.

Izvorni znanstveni članak

Gordana Galić Kakkonen ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Lucijana Armanda ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 99-113

Icon
05_05_Galic_Kakkonen_Armanda

Sažetak:

U radu pod naslovom Lik zlog svećenika u romanu Tajna krvavog mosta motiv zlog svećenika promatra se s aspekta gotičkog naslijeđa u prozi, prije svega romana. Polazeći od tumačenja termina gotsko/gotičko i kratkog pregleda razvoja gotičkog žanra, autorice analiziraju prežitak gotičkih motiva i način na koji su oni inkorporirani u roman Tajna krvavog mosta te se naposljetku usredotočuju na motiv zlog svećenika koji se često javlja u gotičkim romanima.

Ključne riječi:

gotički roman; Marija Jurić Zagorka; Tajna krvavog mosta; zli svećenik

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1246