Hrvati u Gradišću i Zapadnoj Mađarskoj u djelima Mate Ujevića

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012.

Pregledni rad

Sanja Vulić ; Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji 

str 175-194

Icon

Sažetak:

Budući da je Mate Ujević bio istaknuti hrvatski znanstvenik, njegovi su radovi, pa tako i oni o Hrvatima u Gradišću i zapadnoj Mađarskoj, bili vrlo zapaženi, a njegova gledišta često preuzimana pri kasnijim istraživanjima. To se osobito odnosi na njegovu monografiju Gradišćanski Hrvati iz 1934., jer je to bila prva u Hrvatskoj objavljena knjiga sintetskoga tipa o Hrvatima u Gradišću i zapadnoj Mađarskoj. Zbog toga će u ovom radu, nakon pregleda svih Ujevićevih radova koji se odnose na tu dijasporu, pozornost biti posvećena usporedbi stanja na tom prostoru u vrijeme Ujevićeva istraživanja i stanja u posljednjih dvadesetak godina. U tom se kontekstu pokazuju i neke Ujevićeve zablude i propusti koji su bez provjere preuzimani u kasnijoj literaturi, kao što je npr. izostavljanje hrvatskih sela oko Körmenda u jugozapadnoj Mađarskoj s geografskih i lingvističkih karata, pa teze o podrijetlu gradišćanskohrvatskih Vlaha, zablude o jekavskom refleksu jata u čakavaca u Gradišću i zapadnoj Mađarskoj i dr. Usporedno se ističu i Ujevićeva zapažanja i zaključci koji su i danas suvremeni.

Ključne riječi:

Mate Ujević; Gradišće; zapadna Mađarska

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1289