Osobna imena i upisivanje prokletstva u zbirci priča “Inšallah Madona, Inšallah” Miljenka Jergovića

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012.

Pregledni rad

Nebojša Lujanović 

str. 211-220

Icon
05_12_Lujanovic PDF

Sažetak:

Polazeći od osnovnih postavki semiotike, otkrivaju nam se zanimljive moguće interpretacije uloge osobnih imena u pričama Miljenka Jergovića. Ako pristanemo na kompromis da ta imena, unutar diskurza kao neprestane borbe i promjene reprezentacija značenja, shvatimo kao stabilne nositelje značenja, dolazimo do važnog motiva prokletstva. Ono se pokazuje kao jedina konstanta u kaotičnom Jergovićevu svijetu hibridnih identiteta i nerazrješivih sukoba.

Ključne riječi:

ime; simbol; kod; dekodiranje; prokletstvo; naslijeđe

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1303