Europa i demokracija. Osvrt na međunarodni tečaj. Filozofija i demokracija. Dubrovnik 2012.

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012.

Recenzija, Prikaz

Ljudevit Hanžek ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 341-346

Icon
05_23_Hanzek PDF

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1378