Etimologijsko istraživanje romanskih obalnih toponima Žirja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Izvorni znanstveni članak

Marina Marasović-Alujević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Ines Grgurinović

str 17-27

Icon
04_02_Marasovic_Alujevic_Grgurinovic PDF

Sažetak:

Autorice u radu obrađuju obalne toponime romanskoga podrijetla na otoku Žirju. Etimološki su istražena i imena koja su zaobiđena u dosadašnjoj onomastičkoj literaturi, dok su za pojedina predložena i sasvim nova etimologijska objašnjenja. Istraživanje je obuhvatilo ispitivanje lokalnog stanovništva na terenu, kao i proučavanje starih pomorskih i katastarskih karata. Obrađeni su toponimi predhrvatskoga i dalmatoromanskog podrijetla (npr. Bȃkul, Balũn, Balkũn, Gãrmica, Guštȅranski, Šepurȉna), kao i oni noviji, koji su posljedica mletačke uprave u Dalmaciji (npr. Lantẽrna, Pjȁti, Škrvãda, Mažȉrina).

Ključne riječi:

etimologija; obalni toponimi; otok Žirje; romanizmi

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1394