DUBROVAČKA REPUBLIKA I LEVANT U 16. STOLJEĆU: ALEKSANDRIJSKI SPOR

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Nikša Varezić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 91-110 Sažetak: Dubrovačka Republika jedinstvena je pojava ne samo u povijesti istočnog Jadrana već i u širem mediteranskom kontekstu. Međunarodnu poziciju Dubrovnika tijekom stoljeća potrebno je razmatrati u Saznaj više

LA “SERIE IX” DELLA REGIA DOGANA DI FOGGIA: PLURILINGUISMO E PLURISTILISMO IN ALCUNI FASCICOLI PROCESSUALI DI FINE SETTECENTO

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Michele Rainone ; Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Rome, Italy  str 73-90 Sažetak: La “Regia Dogana della mena delle pecore” è stata una delle istituzioni più importanti dell’antico Regno di Napoli tra il XV e XIX secolo. Saznaj više

HRVATSKI KAO NASLJEDNI JEZIK U KANADI

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Ivana Petrović    orcid.org/0000-0002-0565-245X ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 59-72 Sažetak: Ovaj rad bavi se proučavanjem jezičnih dodira u hrvatsko-engleskoj dvojezičnoj govornoj zajednici u Kanadi. Osnovni cilj rada je bolje razumijevanje poznavanja i upotrebe hrvatskog jezika te Saznaj više

DELEUZEOVA KRITIKA REPREZENTACIJE IZMEĐU POSTSTRUKTURALIZMA I SPEKULATIVNOG REALIZMA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Matija Jelača    orcid.org/0000-0001-5202-9583 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Pula, Hrvatska  str 35-57 Sažetak: Misao Gillesa Deleuzea smještena je na razmeđu poststrukturalizma i spekulativnog/ ontološkog obrata koji je početkom dvadeset prvog stoljeća obilježio humanistiku i kontinentalnu filozofiju. S Saznaj više

O HEROJSKOME ŽENSKOME DJEVIČANSTVU U HRVATSKOLATINIČKOME PRIKAZANJU MUKA SVETE MARGARITE

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Dubravka Dulibić-Paljar   orcid.org/0000-0002-3967-7604 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Pula, Hrvatska  str 17-34 Sažetak: U članku se analizira srednjovjekovno hrvatskolatiničko prikazanje Muka svete Margarite. Članak je strukturiran dvodijelno: u prvome dijelu članka tematizira se žanrovska struktura hagiografskih legendi Saznaj više

UTJECAJ SRODNICA U SPLITSKOME GOVORU NA RAZVOJ RECEPTIVNE KOMPETENCIJE KOD TALIJANSKIH IZVORNIH GOVORNIKA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Marijana Alujević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 3-16 Sažetak: Sibe Miličić je jedna od najzagonetnijih književnih sudbina. Njegov život – a bio je pjesnik, pripovjedač, romanopisac, slikar i diplomat – obavijen je brojnim mistifi kacijama Saznaj više

Zagonetka jedne knjige – dviju inačica. Deset pjesama o partizanima Sibe Miličića (1886. – 1944.?)

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Ostalo Ivan Bošković    orcid.org/0000-0001-7649-9360 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 255-276 Sažetak: Sibe Miličić je jedna od najzagonetnijih književnih sudbina. Njegov život – a bio je pjesnik, pripovjedač, romanopisac, slikar i diplomat – obavijen je brojnim mistifi kacijama i nepoznanicama. Jedna od Saznaj više

Metamorfoza i sazrijevanje: Psihologija dvojnika u romanu „Due di due“ Andree de Carla

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Antonela Pivac ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 239-253 Sažetak: U ovom se radu analizira proces metamorfoze glavnoga lika u postindustrijskoj stvarnosti oponiranjem urbane ruralnoj sredini te preobražaju lika kroz određivanje vlastitoga identiteta u procesu sazrijevanja. U sustavu, Saznaj više

Osobni i kolektivni mitovi u „Egzilu” E. Bettize

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Katarina Dalmatin    orcid.org/0000-0002-3486-9578 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 221-237 Sažetak: U ovom radu autorica analizira pripovjedne strategije demistifi kacije određenih kolektivnih mitova prisutnih u djelu Egzil E. Bettize. Kako se u ovom djelu izgradnja pojedinačnih i kolektivnih identiteta Saznaj više

Talijanske riječi uživo: svi ratovi svijeta u leksiku zemlje koja se mijenja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Snježana Bralić ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 209-220 Sažetak: Leksik svakog jezika odraz je načina na koji pojedini narod doživljava, slijedi i shvaća novonastale događaje, a brzina kojom pojedini jezik kreira i usvaja nove riječi govori nam Saznaj više