O indirektnome objektu u engleskome i hrvatskome jeziku

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012. Prethodno priopćenje Nataša Stojan ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 313-325 Sažetak: Ovaj rad donosi kritički opis indirektnog objekta u engleskome i hrvatskome jeziku. Opisani su gramatički odnosi između glagola i objekta s ciljem da se utvrde sličnosti i razlike u Saznaj više

Iskustvo američkih Kineza i „melting pot“

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012. Prethodno priopćenje Gordan Matas    orcid.org/0000-0001-8064-7733 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 291-311 Sažetak: Povijest SAD-a neupitno je povijest imigranata, a sastav američkog društva živi je dokaz imigracijske povijesti ove zemlje. Kako se razne etničke grupe šire i postaju brojnije i bolje zastupljene, Saznaj više

Disciplina naracije: Andrea Camilleri kao „Novelliere“

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012. Prethodno priopćenje Srećko Jurišić ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Paula Župić str 279-290 Sažetak: Rad se po prvi put bavi analizom opširnog korpusa pripovijetki najpoznatijeg talijanskog suvremenog pisca Andree Camillerija (1925). Kritika je dosada istraživala njegove romane (posebno one čiji je Saznaj više

Figurativnost talijanskih i hrvatskih novinskih naslova

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012. Izvorni znanstveni članak Magdalena Nigoević    orcid.org/0000-0002-9047-8408 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Josip Galić    orcid.org/0000-0002-4416-9241  str 265-277 Sažetak: Znatan broj istraživača naslov određuje kao posebnu vrstu teksta, točnije kao mikrotekst, paralelni tekst ili paratekst te ga opisuje koristeći se metodama tekstualne lingvistike; drugi mu, Saznaj više

Video u nastavi inojezičnog hrvatskog

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012. Stručni rad Josipa Korljan ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet str 251-262 Sažetak: Video kao medij pronalazi sve veću uporabu u obrazovanju, kako u klasičnoj nastavi u učionici, tako i u e-obrazovanju. Postavljajući tezu da se najbolje nauči ono što se iskustvom Saznaj više

Kolokacije u nastavi inojezičnoga hrvatskog

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012. Stručni rad Helena Burić ; Sveučilište u Waterloo, Ontario Josip Lasić ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 233-249 Sažetak: Suvremena nastava inojezičnoga hrvatskog usredotočena je uglavnom na komunikacijski pristup u poučavanju. U samo središte nastavnoga procesa postavlja studente i njihove potrebe. Leksički Saznaj više