Stilističke interpretacije: Danijel Dragojević – Mak Dizdar

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012.

Izvorni znanstveni članak

Joško Božanić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str 5-25

Icon
05_01_Bozancic PDF

Sažetak:

Autor pristupa stilističkoj interpretaciji poezije dva vrhunska suvremena pjesnika: jednog hrvatskog (Danijel Dragojević) i jednog bosanskohercegovačkog (Mak Dizdar). Cilj je ovoga rada pronaći ključ za stilističku interpretaciju koja će otkriti značajne karakteristike pjesničkog stila autora i omogućiti tumačenjem jezičnih činjenica uvid u dubinske strukture književnoga djela. Riječ je o lingvostilističkoj interpretaciji koja evidentira stilsku intenzifikaciju na razini fonetike, morfologije, sintakse, leksika i semantike. Autor je izabrao pet Dragojevićevih pjesama da bi interpretacijama otkrio bit Dragojevićeve poetike. Interpretacije Dragojevićeve poezije pokazale su neke zajedničke stilističke osobitosti, a to je prije svega suzdržanost od poetizama i narativna struktura poetskog diskursa. Poeziju Maka Dizdara autor je predstavio interpretacijama dviju njegovih pjesama iz zbirke Kameni spavač: Zapis o štitu i Zapis o zemlji. Autor otkriva arhaiku Dizdarova poetskoga govora koji se temelji na zapisima s nadgrobnih kamenih kubusa (stećaka) bogumilske kulture sredovjekovne Bosne.

Ključne riječi:

bosanskohercegovačka poezija; Danijel Dragojević; hrvatska poezija; Mak Dizdar; stilistika; stilistička interpretacija

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=750