Hrvatski lingvist Dalibor Brozović

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012.

Pregledni rad

Josip Lisac ; Sveučilište u Zadru 

str 147-154

Icon

Sažetak:

U prilogu se obrađuje lingvistički rad Dalibora Brozovića, uz napomene o drugim njegovim znanstvenim interesima. Naglašava se njegova svestranost, obradba sociolingvističkih, genetskolingvističkih i tipoloških tema te njegovo svestrano nastojanje da se što prikladnije opiše hrvatski jezik. Ocijenjeno je da je Dalibor Brozović značajno pridonio modernizaciji hrvatskoga jezikoslovlja i da je studiju hrvatskoga jezika prišao na novim općelingvističkim osnovama. Izraziti slavist i komparatist, plodno je proučavao i druge jezik, pa je mnogo unaprijedio tipologiju standardnih jezika u svjetskim razmjerima. U njegovu radu uočljiv je širok obuhvat kompetencije, moderan pristup problematici, smjelost i lucidnost istraživačkih kombinacija, rječit i odnjegovan stil.

Ključne riječi:

Brozović; genetska lingvistika; sociolingvistika; tipološka lingvistika

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1264