Popeljuha Zavaljuha: stilistička interpretacija narodne bajke

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012.

Izvorni znanstveni članak

Eni Buljubašić ORCID icon orcid.org/0000-0002-9992-9818 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 129-145

Icon
05_07_Buljubasic PDF

Sažetak:

U radu je dana stilistička interpretacija jedne od „lokalnih Pepeljuga“:
sjevernočakavske narodne bajke Popeljuha Zavaljuha prvi put objavljene 1876. godine. Stilistička analiza teksta narodne bajke, zapisane sredinom devetnaestog stoljeća, zahtijeva složen metodološki postupak, pri čemu se u analizu uključuju čimbenici kao što su specifičnosti žanra narodne bajke, vernakularnost, dijakronijski
odmak suvremenog čitatelja u odnosu na jezik teksta, kontekst stvaranja, implicitne postavke stilističke analize, ali i potreba za osviještenošću suvremene/ih perspektive/a interpretacije, odnosno za interdisciplinarnim preispitivanjem prethodnih točaka. U odnosu na shvaćanja ženskog subjekta, naslijeđena iz feminističke kritike, autorica istom informira stilističku analizu spomenute bajke pri čemu se razmatraju i međuodnosi granica žanra bajke i postavljene metodologije.

Ključne riječi:

bajka; čakavski idiom; feministička kritika; stilistička interpretacija; usmenost; Pepeljuga

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1259