STRUKTURA (MIKRO)TOPONIMA OPĆINE JELSA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 8 Prosinac 2016.

Izvorni znanstveni članak

Tanja Brešan Ančić Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 3-24

Icon
08_01_Bresan_Ancic PDF

Sažetak:

U radu je prikupljen i analiziran korpus mikrotoponima Općine Jelsa na otoku Hvaru. Istraživanje obuhvaća 870 mikrotoponima prikupljenih tijekom terenskog istraživanja provedenog 2012. te 2015. godine kao i proučavanje katastra i općinskih planova. Mikrotoponimi su analizirani sa strukturnog stajališta, odnosno analizirao se njihov tvorbeni i sintaktički sastav. Na kraju rada donosi se popis obrađenog korpusa. S obzirom na to da su u recentnoj literaturi rijetki tekstovi koji tematiziraju mikrotoponime, svrha je ovoga rada korpusno te analitički ispuniti toponomastičku kartu Hrvatske.

Ključne riječi:

mikrotoponimija; Općina Jelsa, tvorbena analiza; sintaktička analiza

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=719