Dr. sc. Aleksandar Jakir

Dr. sc. Aleksandar Jakir redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. Doktorirao je 1997. na sveučilištu Erlangen – Nürnberg  u Njemačkoj. Osobito područje njegova znanstvenoistraživačkog rada predstavljaju teme iz povijesti srednje, jugoistočne i istočne Europe 20. stoljeća. Istražuje aspekte političke, kulturne i socijalne povijesti Dalmacije, Hrvatske, Jugoslavije i Sovjetskog saveza u 20. stoljeću, s naglaskom na procesima oblikovanja modernih nacionalnih identiteta na području Hrvatske.

Do sada je objavio i bio suizdavač nekoliko knjiga te izvornih znanstvenih radova, odnosno radova s međunarodnom recenzijom, ili radova u zbornicima s domaćih ili međunarodnih znanstvenih skupova, poglavlja u knjigama te stručnih radova, prikaza i recenzija.

Kao član uredništva Zbornika skrbi o provjeri svih zaprimljenih radova sustavom PlagScan.