Dr. sc. Katarina Lozić Knezović

Dr. sc. Katarina Lozić Knezović izvanredna je profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje predaje kolegije Starockrvenoslavenski jezik, Leksikologija i onomastika, Hrvatsko srednjovjekovlje: jezik i književnost, Toponimija istočne jadranske obale, Hrvatski crkvenoslavenski i narodni čakavski jezik, Onimikon istočnoga Jadrana te Hrvatski jezik u pismu i govoru. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, ranije Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu, predaje od 2002. godine.

Suautorica je dviju monografija, a autorica je više znanstvenih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Izlagala je na dvadesetak međunarodnih znanstvenih skupova. Mentorica je oko trideset završnih i diplomskih radova. Od 2013. do 2015. pročelnica je, a od 2015. zamjenica pročelnice Odsjeka za hrvatski jezik i književnost na matičnom fakultetu. Od 2015. članica je uredništva Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Splitu. Od 2017. voditeljica je modula Lingvistika na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Humanističke znanosti Filozofskog fakulteta u Splitu.

Od 2020. godine tajnica je Zbornika radova Filozofskoga fakulteta u Splitu.