Učenici i sport: komparativna analiza obalnog, zagorskog i otočkog područja Županije Splitsko-dalmatinske

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008.

Izvorni znanstveni članak

Slobodan Bjelajac ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 89-100

Icon
01_06_Bjelajac PDF

Sažetak:

U tekstu se nudi dio rezultata istraživanja provedenog među učenicima srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije 2004. i 2005. godine o položaju sporta u slobodnom vremenu. Rezultati istraživanja pokazuju kako je sport jedna od značajnih, ali ne i najznačajnijih aktivnosti učenika (tek je na četvrtom, a posjećivanje sportskih priredbi na osmom mjestu). Položaj sporta u provođenju slobodnog vremena učenika bitno se razlikuje među različitim područjima Županije (obala, otoci i Zagora). Dok sportske aktivnosti zauzimaju najviše mjesto u Zagori (nalaze se na drugom, a posjeti sportskim priredbama na trećem mjestu) na obali se nalazi na petom, odnosno šestom mjestu, a na otocima na devetom, odnosno jedanaestom mjestu. Postoje i razlike u pogledu najdražeg sporta kod učenika različitih područja Županije. Iako je nogomet najdraži sport u svim područjima, dva puta je veći postotak ispitanika na otocima koji su naveli nogomet kao najdraži sport nego na obali i u Zagori. Iza nogometa na obali slijedi košarka, a u Zagori atletika. Rezultati ukazuju na zaključak potrebe diferencirane politike prema sportu u različitim područjima Županije.

Ključne riječi:

obala; otoci; sport; učenici/ce; Zagora

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1750