Sociološki aspekti uređenja splitske Rive: struktura stručnih i javnih rasprava na fokus-grupama

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008.

Izvorni znanstveni članak

Anči Leburić   ORCID icon orcid.org/0000-0003-3705-9930 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 115-129

Icon
01_08_Leburic PDF

Sažetak:

Autorica u tekstu prezentira rezultate kvalitativne analize stručnih i javnih rasprava o prvonagrađenom radu za uređenje splitske Rive, koje su realizirane na tzv. fokus-grupama krajem 2005. godine u Splitu. Ukupno je sudjelovalo oko osamdeset sudionika, strukturiranih prema djelatnostima u kojima rade ili javno djeluju. U tekstu se analitički izlažu sadržajni okviri vođenih rasprava, s naglaskom na one učestalije, u većoj mjeri obrazložene prijedloge, ocjene i mišljenja građana Splita. Posebno se u analizi elaboriraju stavovi o prvonagrađenom projektu i njegovoj društvenoj ulozi u aktualnom trenutku razvoja grada. Na kraju, autorica iznosi opće preporuke, kojima pretpostavlja i promišlja buduće slične gradske projekte. Preporučuje sadržaje i forme pripreme javnoga mnijenja i artikulacije stručnih aspekata uoči raspisivanja urbanističkih i sličnih natječaja. Naglašava potrebu sistematskog planiranja različitih vrsta socioloških istraživanja. Dobijene empirijske studije omogućile bi relevantnije uvide i konzistentnije razumijevanje i objašnjavanje stvarnih društvenih stanja i odnosa. Tako bi se dosljednije izgrađivala urbana kultura kao razvojna strategija grada Splita.

Ključne riječi:

fokus-grupe; kvalitativna analiza; obnova splitske Rive; urbana kultura

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1761