Jezične i stilske karakteristike hravtskog teksta u novinama „Il Regio Dalmata – Kraljski Dalmatin”

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008.

Izvorni znanstveni članak

Ljerka Šimunković ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

str 171-171

Icon
01_12_Simunkovic PDF

Sažetak:

Prve dalmatinske novine upravno-političkog karaktera „Il Regio Dalmata – Kraljski Dalmatin”, izlazile su od 12. srpnja 1806. do 1. travnja 1810. u dvojezičnom (talijansko-hrvatskom) izdanju. Budući da je novinski tekst pisan izvorno na talijanskom jeziku, bilo ga je potrebno prevesti na hrvatski jezik kako bi bio dostupan ogromnoj većini stanovništva koja nije znala talijanski. Urednik i autor većine članaka bio je Bartolo Benincasa, a prevoditelji Nikola Dominik Budrović, Paško Jukić, Nikola Sandrić i Andrija Kadčić. Prevoditelji su se prihvatili vrlo teškog zadatka, budući da hrvatski jezik još nije bio standardiziran te da u hrvatskom jeziku nije postojala razrađena terminologija koja bi obuhvatila sve segmente javnoga života, politike, znanosti, filozofije itd. Prevoditelji, povodeći se purističkim tendencijama, nastoje stvoriti u hrvatskom jeziku čitav niz novih izraza prevodeći strane, ponajviše talijanske jezične predloške, kako bi mogli izraziti novu političku i društvenu stvarnost. Budući da se hrvatski tekst prevodi s talijanskog, logično je da obiluje leksičkim, frazeološkim i sintaktičkim kalkovima koji imitiraju talijanske jezične uzore ili konstrukcije.

Ključne riječi:

dvojezično izdanje; hrvatski jezik; lingvistički kalk; novine; prevoditelji; talijanski jezik

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1785