Zagonetka jedne knjige – dviju inačica. Deset pjesama o partizanima Sibe Miličića (1886. – 1944.?)

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008.

Ostalo

Ivan Bošković   ORCID icon orcid.org/0000-0001-7649-9360 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 255-276

Icon
01_18_Boskovic PDF

Sažetak:

Sibe Miličić je jedna od najzagonetnijih književnih sudbina. Njegov život – a bio je pjesnik, pripovjedač, romanopisac, slikar i diplomat – obavijen je brojnim mistifi kacijama i nepoznanicama. Jedna od nepoznanica vezana je i uz zbirku Deset pjesama o partizanima. Poznate su dvije inačice knjige: jedna tiskana u Bariju 1944. i druga, u strojopisu, s posvetom gospođi Desi Avelini. Njihova usporedba – a donosimo ih kao dokumente jednog vremena i jedne društvene i književne prakse – pokazuje svu dubinu urađenih intervencija i redaktorskih (ideoloških) zahvata.

Ključne riječi:

pjesništvo; pjesničke inačice; ideologija; ideološke intervencije i doradbe

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1815