Jezik pučkih proza Hrvata u Bačkoj i Srijemu te u Andzabegu

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008.

Izvorni znanstveni članak

Sanja Vulić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 45-62

Icon

Sažetak:

U radu se opisuju jezične značajke bunjevačkih i šokačkih Hrvata u Bačkoj, zatim Hrvata u Andzabegu južno od Budimpešte te Hrvata u Srijemu. Analiza obuhvaća sve jezične razine, a temelji se na kraćim proznim tekstovima koje je zabilježio Balint Vujkov na temelju kazivanja narodnih pripovjedača rođenih potkraj 19. i početkom 20. stoljeća. Analiza pokazuje da se u govorima Hrvata u Srijemu, koji su bili rođeni početkom 20. stoljeća, jasno prepoznavala dijalekatna osnovica slavonskoga dijalekta na svim jezičnim razinama te da su bunjevački Hrvati u Subotici još sredinom 20. stoljeća, u usporedbi s današnjim naraštajem, znatno više čuvali obilježja novoštokavskoga ikavskoga dijalekta.

Ključne riječi:

jezik; Bačka; Srijem; Andzabeg (Mađarska); proza

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1733