Terorizam i liberalno-demokratska država

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008.

Izvorni znanstveni članak

Marita Brčić   ORCID icon orcid.org/0000-0001-8556-0696 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 5-20

Icon

Sažetak:

Terorizam je pojava poznata stoljećima. Borba protiv terorizma stara je koliko i sam terorizam. U novije vrijeme ona dobiva i novu dimenziju, ali još uvijek nema uspješne rezultate. Razlog za to može se tražiti i u nemogućnosti postizanja konsenzusa oko defi niranja što je to terorizam i tko su teroristi. Sama se percepcija terorizma promijenila nakon napada na WTC, a time i organi-zacija borbe protiv terorizma. Ta borba danas, u nastojanjima da pobijedi terorističke organizacije, ostavlja dubok trag na institucije i procese u liberalno- -demokratskim državama. Pojedinac je na Zapadu žrtva terorističkih napada, ali istovremeno i žrtva sve veće kontrole i „oslobađanja od slobode” koju provode, u borbi protiv terorizma, legitimno izabrane političke vlasti. Danas postoji velika opasnost od toga da liberalno demokratske države, u interesu obrane od terorizma, počnu provoditi državni terorizam nad svojim slobodnim građanima, a sve u svrhu sigurnosti.

Ključne riječi:

demokracija; državni terorizam; liberalizam; mediji; nevine žrtve; terorizam; Zapad

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=827