Socio-etnografska istraživanja rada i organizacije

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008.

Izvorni znanstveni članak

Renata Relja ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 
Ana Matić

str 147-159

Icon
01_10_Relja_Matic PDF

Sažetak:

Ponovni interes za kvalitativnim istraživanjima kojeg bilježimo koncem devedesetih godina 20. stoljeća rezultirao je i ekspanzijom etnografskih istraživanja. Suvremena etnografska istraživanja nose oznaku fragmentiranosti i raznolikosti te ih obilježava obilje metoda istraživanja, analiza i perspektiva. Njihovo mjesto je sve prisutnije u sociološkim istraživanjima kojima nastoje zahvatiti svu složenost društvene zbilje. Upravo takva metodološka integriranost omogućila je njihovu svrsishodnu primjenu u sociologiji pa tako i u području istraživanja organizacije i rada. Socio-etnografska istraživanja pružaju nov uvid u činjenice vezane uz organizacijski prostor i radnu rutinu. Dolazi do učinkovitog otkrivanja latentnih vještina i pravila donošenja odluka, kao i cijelog spektra novih tema koje su nezaobilazne prilikom razumijevanja suvremenog procesa rada. Rezultati socio-etnografskih istraživanja organizacije i rada izravan su doprinos posebnim sociologijama, posebice sociologiji rada i organizacije.

Ključne riječi:

etnografija; socio-etnografska istraživanja; socio-etnograf; rad; organizacija

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1773