Metodološka promišljanja postmodernističkih koncepcija

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008.

Izvorni znanstveni članak

Marija Lončar ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 170-0

Icon
01_11_Loncar PDF

Sažetak:

Autorica je pokušala metodološki promisliti postmodernističke koncepcije i tako ukazati na novu formu istraživanja, koja se javlja pod utjecajem novih promjena na nove pristupe u društvenim i sociološkim istraživanjima. Očito je da uslijed gomilanja suvremenih razloga, kao i onih metodoloških, principi postmodernog istraživanja postaju dio prihvaćene prakse. Određivanjem utjecaj postmodernističkog diskursa na društvena i sociološka istraživanja, naznačen je odmak od formalne pozitivističke epistemologije modernog doba. U skladu s tim, problem rada se usmjerio prema razmatranju poststrukturalizma koji smjera na dekonstrukciju koncepcija stvarnosti, istine i znanja, dok se osnovne ideje poststrukturalizma sažimaju u terminima jezika, istine i značenja.
U suprotnosti s formalnom pozitivističkom paradigmom, autorica je istaknula nekoliko različitih „postmodernističkih” pristupa, koji odbacuju epistemologiju temeljenu na objektivnosti i prihvaćaju empirijski, konstruktivistički i akcijski pogled na svijet. Na taj način smo ukazali na postmodernizam kao na novu paradigmu u društvenim i sociološkim istraživanjima koja ukazuje na promjene tradicionalnih metodoloških koncepata.

Ključne riječi:

dekonstrukcija; diskursi; društvena i sociološka istraživanja; empirijski pogled na svijet; poststrukturalizam; postmodernizam; „postmodernistički” pristupi

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1780