O motivaciji i o gramatici frazema u talijanskom jeziku

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Stručni rad

Snježana Bralić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str 171-183

Icon
04_12_Bralic PDF

Sažetak:

U suvremeno doba jezično se obogaćivanje odvija na dva kolosijeka: s jedne strane zahvaljujući posuđenicama i nomenklaturama koje preslikavaju razvoj ljudskog društva, s druge strane unutarnjim zalihama samog jezika. Frazeologija čija je uloga da na osjećajan način izrazi doživljaj govornika spram stvarnosti koja ih okružuje,
pridonosi boljem shvaćanju i tumačenju ideja i mišljenja neke jezične zajednice. Ovaj rad nastoji prikazati fenomen motivacije u frazemima te njihovo značenje koje je usko povezano s pojmom takozvane “unutarnje forme”. Pokušalo se istaknuti važnost retoričkih figura koje su motivacija mnogih frazema te važnost strukture frazema, a
koja je uvjetovana i činjenicom da frazeologija pripada govornom jeziku. Potrebno je ukazati na činjenicu da sva sredstva kojima jedan jezik raspolaže kako bi komunikaciju učinio izražajnijom, u frazeologiji postaju građa u tvorbi novih jezičnih znakova.

Ključne riječi:

retoričke figure u frazemima; idiomatska frazeologija; motivacija frazema; novi jezični znakovi; simbolizam frazema; struktura frazema

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1520