Zločin u funkciji misterija otkupljenja; od Tri tumačenja Jude J. L. Borgesa do Imena ruže U. Eca

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Stručni rad Katarina Dalmatin ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 185-194 Sažetak: U ovom se članku analiziraju modaliteti hermeneutičke recepcije Jorgea da Burgosa, jednog od glavnih likova romana Ime ruže te intertekstualne veze između tog romana i dviju Saznaj više