O inicijalnim diskursnim oznakama u hrvatskom i talijanskom jeziku

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Izvorni znanstveni članak

Magdalena Nigoević   ORCID icon orcid.org/0000-0002-9047-8408 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Ana Nevešćanin

str 51-65

Icon
04_04_Nigoevic_Nevescanin PDF

Sažetak:

Osnovni je cilj ovoga rada opisati neke jezične elemente hrvatskoga jezika koji mogu imati funkciju inicijalnih diskursnih oznaka i usporediti ih s ekvivalentnim jezičnim elementima u talijanskom jeziku. Istovremeno se ukazuje na nedovoljnu zastupljenost opisa njihove diskursne uporabe u hrvatskim i talijanskim rječnicima
i gramatikama. Ističu se neke poteškoće pri opisu diskursnih oznaka: osciliranja između njihova semantičkog i pragmatičkog značenja, mogućnosti uporabe inicijalnih oznaka u različitim okruženjima i različitost funkcija, odnosno njihova izrazita polifunkcionalnost. Kako je riječ o diskursnim oznakama s interakcijskim funkcijama koje ukazuju na odnos prema tijeku interakcijskog procesa, obraća se pažnja na zakonitosti strukture diskursa, konverzacijskih obrazaca i mehanizama koji rukovode komunikacijskim procesima u obama jezičnim sustavima. Usporedbom hrvatskih i talijanskih primjera pokušava se odrediti prototipne predstavnike funkcionalne
kategorije inicijalnih diskursnih oznaka te pokazati podudarnosti i razilaženja u uporabi pojedinih jezičnih elemenata u funkciji inicijalnih oznaka.

Ključne riječi:

funkcionalni ekvivalenti; hrvatski jezik; inicijalne diskursne oznake; talijanski jezik

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1404