O imenima jedrenjaka u Dalmaciji u 19. stoljeću

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Izvorni znanstveni članak

Antonia Luketin Alfirević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Andrea Rogošić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 77-109

Icon
04_07_Luketin_Alfirevic_Rogosic PDF

Sažetak:

U članku se, na osnovu arhivske građe prikupljene u okviru istraživanja, analiziraju imena jedrenjaka sagrađenih u Dalmaciji tijekom 19. stoljeća kao i imena jedrenjaka izgrađenih drugdje, ali čiji su vlasnici bili iz Dalmacije. Uz imena jedrenjaka, u kojima se zrcali jezična i sociokulturna stvarnost vremena i sredine u kojoj su nastala,
navode se i nazivi za tipove jedrenjaka, mahom talijanskog podrijetla. Imena se potom analiziraju na fonološkoj i morfosintaktičkoj razini te se u okviru etiološke analize ona dijele u nekoliko kategorija s obzirom na motivaciju prilikom procesa imenovanja. Utvrđeno je kako su najčešća imena antroponimskog i hagionimskog podrijetla, uz značajan broj auguralnih i profilaktičkih imena budući da je uloga imena, između ostalog, bila zaštititi jedrenjak odnosno odagnati zlu kob. Među svetačkim imenima, i ostalim imenima vezanim uz religiozne motive, prevladavaju ona posvećena Bogorodici čiji je kult na ovim prostorima prisutan još od srednjeg vijeka.

Ključne riječi:

Dalmacija; etiologija; imena; jedrenjaci

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1419