Prva sinteza o ranosrednjovjekovnim zvonicima na istočnom Jadranu

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Recenzija, Prikaz

Ivan Basić   ORCID icon orcid.org/0000-0003-4781-1292 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 319-325

Icon

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1567