Toponimija mjesta Stomorska na otoku Šolti

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Prethodno priopćenje

Katarina Lozić Knezović   ORCID icon orcid.org/0000-0002-1999-010X ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 
Anđela Sočo

str 255-270

Icon
04_17_Lozic_Knezovic_Soco

Sažetak:

U radu se, kao rezultat terenskoga istraživanja intervjuiranjem ispitanika, razmatra i opisuje etimologija toponimije mjesta Stomȏrska na otoku Šolti, koja do sada nije opisana. Uz deskriptivnu metodu, dobiveni rezultati uspoređeni su s katastarskim podatcima te analizirani.
Nude se ukratko osnovne karakteristike govora Stomȏrske te strukturna i semantička podjela toponima prema nekoliko kriterija kao i ona prema ishodišnim jezicima. Konačno, nudi se popis i etimologija prikupljenih toponima. Opisani su toponimi unutar samoga mjesta te oni okolnih lokaliteta koji mu pripadaju. Toponimi Stomȏrske uglavnom su slavenskoga podrijetla (kao npr. Klánac, Konopjȉca, Kȍška), dok je romanskih nešto manje, a razlikujemo one iz predslavenskoga i dalmatoromanskoga razdoblja (kao npr. Bȏč, Bȑke, Dešenjã) te mlađe mletačke i talijanske (kao npr. Bȋmbino, Đȉga, Fabrȉca). Kako su Hrvati na Šolti od najstarijih vremena bili zemljoradnici i stočari tako su i toponimi u unutrašnjosti uglavnom slavenski, dok su priobalni uglavnom romanski. U posebnu skupinu svrstani su toponimi kombiniranoga slavensko romanskog podrijetla koji su rezultat jezične simbioze tih dvaju naroda (kao npr. Bȃrtulov Mũl, Dólac Kȍd Boćȁte, Kolȕdrov Dólac).

Ključne riječi:

dijalektologija; etimologija; otok Šolta; Stomorska; toponimija

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1545