Toponimija mjesta Stomorska na otoku Šolti

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Prethodno priopćenje Katarina Lozić Knezović    orcid.org/0000-0002-1999-010X ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Anđela Sočo str 255-270 Sažetak: U radu se, kao rezultat terenskoga istraživanja intervjuiranjem ispitanika, razmatra i opisuje etimologija toponimije mjesta Stomȏrska na otoku Šolti, koja do sada nije opisana. Uz Saznaj više

Etimologijsko istraživanje romanskih obalnih toponima Žirja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Marina Marasović-Alujević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Ines Grgurinović str 17-27 Sažetak: Autorice u radu obrađuju obalne toponime romanskoga podrijetla na otoku Žirju. Etimološki su istražena i imena koja su zaobiđena u dosadašnjoj onomastičkoj literaturi, Saznaj više

GENERACIJSKE RAZLIKE U UPOTREBI ROMANIZAMA IZ SEMANTIČKOGA POLJA ZA NAMJEŠTAJ U GOVORU ŠESTANOVCA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 8 Prosinac 2016. Prethodno priopćenje Marijana Tomelić Ćurlin ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Anita Kekez str 105-131 Sažetak: U ovom se radu razmatraju romanski jezični utjecaji u govoru Šestanovca. Autorice izdvajaju pojedine romanizme iz semantičkoga polja za namještaj te leksičko- etimološkom Saznaj više