Osvrt na stilove učenja engleskog jezika u osnovnoj školi

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Izvorni znanstveni članak

Dragana Rajić
Danijela Šegedin ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 
Sanja Čurković Kalebić ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 237-253

Icon
04_16_Rajic_Segedin_Curkovic_Kalebic PDF

Sažetak:

Ovaj rad obrađuje stilove učenja jezika prisutne kod hrvatskih učenika engleskoga jezika. Cilj istraživanja bio je dobiti uvid u omiljene stilove učenja grupe osnovnoškolaca te ispitati utječu li spol i uspjeh učenika na njihove omiljene stilove učenja. Upitnik korišten u ovom istraživanju je Learning Style Survey for Young Learners Cohena i Oxfordove (2001) koji ispituje 5 dimenzija i 11 vrsta stilova učenja. Zaključeno je da su omiljeni stilovi učenika neovisni, zatvoreni, globalni i auditivni stil te da postoje značajne razlike u nekim dimenzijama stilova učenja, ovisno o uspjehu i spolu učenika.

Ključne riječi:

stilovi učenja stranoga jezika; dimenzije stilova učenja; učenici osnovnoškolske dobi

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1540