Poetika romantičarskog pesimizma u djelu Marka Kažotića

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Prethodno priopćenje

Antonela Pivac ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str 143-155

Icon

Sažetak:

Ovim se radom analiziraju elementi poetike pesimizma u povijesnim romanima Marka Kažotića te isti uspoređuju s povijesnim dramama njegovih suvremenika. Obredi, mitovi i snažna etno-regionalna komponenta u Kažotićevim romanima podloga je dubljem istraživanju geneze ovoga fenomena. Opisi mističnih događaja, realistični
prikaz osoba i Dalmatinske zagore, slike dalmatinskih gradova, autentičnih običaja i prizora iz dalmatinskog mikrokozmosa ispričani kroz ljubavnu priču, služe autoru kao platforma za prikaz pesimistične vizije budućnosti. Živopisni prikaz povijesno-kulturne te lingvističko-političke situacije, predstavlja važan izvor za istraživanje
ljudskih odnosa i općeg ozračja romantizma u Dalmaciji te izvorno svjedočanstvo prošlih vremena. Ovim se radom željelo ukazati da je pesimizam sastavni element Kažotićeve poetike što autor, unutar romantičke matrice, dokazuje postupcima likova i prikazom složenih povijesnih događanja. Mišljenja smo da se regionalna književnost
u Dalmaciji 19. stoljeća, unatoč suprotnim mišljenjima dijela kritike, ne može smatrati „minornom“ te da bi pesimizam valjalo smatrati sastavnim elementom Kažotićeve, kao i poetike drugih romantičara u Dalmaciji 19. stoljeća.

Ključne riječi:

Dalmacija zagora; Kažotić; mit; obred; pesimizam; romantički pisci

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1508