Poetika romantičarskog pesimizma u djelu Marka Kažotića

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Prethodno priopćenje Antonela Pivac ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 143-155 Sažetak: Ovim se radom analiziraju elementi poetike pesimizma u povijesnim romanima Marka Kažotića te isti uspoređuju s povijesnim dramama njegovih suvremenika. Obredi, mitovi i snažna etno-regionalna komponenta Saznaj više