Glas nastavnika o glasu studenata: Prihvaćenost i korištenje studentskih procjena o učinkovitosti nastavnika na Sveučilištu u Splitu

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Stručni rad

Andreja Bubić   ORCID icon orcid.org/0000-0002-9122-9809 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 
Darko Hren ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 291-312

Icon
04_19_Bubic_Hren PDF

Sažetak:

Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu organizirao je istraživanje u kojemu su nastavnici pojedinih sastavnica Sveučilišta popunjavali online-upitnik i pružili osobni osvrt na dosadašnje iskustvo sa studentskom evaluacijom nastave. Nastavnici su u upitniku odgovarali na tri skupine pitanja: pitanja o studentima, kvaliteti nastavnika te kvaliteti same nastave. Od ukupno 1833 nastavnika Sveučilišta, upitnik je ispunilo njih 402, odn. 22%. Dobiveni rezultati pokazuju kako nastavnici većinu pitanja unutar studentskih anketa smatraju korisnima, a polovica njih navodi da dobivene povratne informacije zaista utječu na ponašanje nastavnika. Od nastavnika koji prepoznaju utjecaj ankete, njih 76% navodi da je on pozitivan, najčešće u smislu da se studentski odgovori koriste u svrhu poboljšanja kvalitete nastave, dok ih 14% smatra da je taj utjecaj negativan, najčešće u smislu smanjivanja kriterija. Međutim, treba spomenuti i kako ukupno 18% nastavnika smatra ankete neinformativnima. Općenito, dobiveni rezultati su u skladu s dosadašnjim svjetskim iskustvima vezanim uz korištenje ove metode procjene učinkovitosti nastavnika te ukazuju na potrebu za povećanjem znanja i svijesti o ovoj metodi kao i eventualnoj reviziji i poboljšanju same ankete u budućnosti.

Ključne riječi:

anketa; evaluacija; nastava; nastavnici; studenti; studentske procjene; Sveučilište u Splitu; učinkovitosti nastavnika

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1556