Upotreba autentičnih materijala u nastavi talijanskoga kao stranoga jezika za hrvatske izvorne govornike

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Izvorni znanstveni članak

Marijana Alujević Jukić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Marija Bjelobrk

str 77-93

Icon
04_06_Alujevic_Jukic_Bjelobrk PDF

Sažetak:

Rad istražuje upotrebu autentičnih materijala u nastavi talijanskoga kao stranoga jezika na uzorku jedne srednje, jedne osnovne škole i jedne privatne škole u Splitu. Kao instrument korišten je upitnik sastavljen od 17 pitanja višestrukog izbora, kreiran isključivo za potrebe ovoga istraživanja, a dobiveni podaci obrađeni su korištenjem statističkog programa SPSS. Cilj istraživanja je ispitati stav 158 ispitanika – učenika triju škola – prema količini i učestalosti upotrebe, kao i prema repertoaru i kvaliteti autentičnih materijala korištenih od strane nastavnika. Svrha je i steći uvid u procjenu
učenika o korisnosti pojedinih oblika tih materijala te odrediti one koje učenici smatraju najzanimljivijim i najdjelotvornijim. Spoznaje do kojih se došlo ispitivanjem mogu pridonijeti osvješćivanju nastavnog kadra o potrebama i preferencijama različitih profila i uzrasta učenika kako bi se, u skladu s time, pristupilo prilagođenom i redovitom uvršćivanju autentičnih materijala u nastavu talijanskoga kao stranoga jezika.

Ključne riječi:

nastava; talijanski kao stani jezik; autentični materijali

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1414