Ljerka Šimunković, Marijana Alujević Jukić: Romanizmi u djelima Ive Tijardovića. Književni krug / Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za talijanski jezik i književnost, Split , 2011.

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Recenzija, Prikaz

Antonia Luketin Alfirević ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 315-317

Icon
04_20_Luketin_Alfirevic PDF

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1561