Implicitni oblik u humorističkim izričajima

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011.

Izvorni znanstveni članak

Rita Scotti Jurić ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska
Nada Poropat ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska

str 29-49

Icon
04_03_Scotti_Juric_Poropat PDF

Sažetak:

Nakon predstavljanja nekih od najznačajnijih teoretskih modela humora, rad nudi pragmalingvističku i sociopragmatičku analizu humorističnih izričaja. Navode se pragmatičke strategije i jezično-stilistički postupci koji tvore humoristične efekte uslijed nepoštivanja konverzacijskih maksima, koje je Grice postavio unutar Principa kooperacije, i ukazuje se na značajnost koteksta i konteksta. Postavke Teorije relevantnosti (Theory of Relevance) i Načela uljudnosti (politeness) služe kao vodilje za tumačenje pretpostavki i konverzacijskih implikatura.

Ključne riječi:

pragmalingvistička analiza; humoristični izričaji; konverzacijske implikature; jezično-stilistički postupci; Načelo uljudnosti; pragmatičke strategije; Teorija relevantnosti

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1399