PRILOG POZNAVANJU ZBIRKE ANTIČKIH SPOMENIKA CARLA I FRANCESCA LANZE

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Pregledni rad Ana Torlak    orcid.org/0000-0003-4572-6692 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu  str. 153-163 Sažetak: Bogato kulturno nasljeđe Salone stoljećima se raznosilo u obližnje gradove Split, Trogir i Zadar, ali i u druge gradove te inozemstvo. Nekada glavni grad rimske provincije Dalmacije postao je Saznaj više

PRILOG POZNAVANJU IDENTITETSKIH KONSTRUKCIJA SLIKARA ANDREE MELDOLE / ANDRIJE MEDULIĆA U UMJETNIČKOJ HISTORIOGRAFIJI I UMJETNOSTI

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Ivana Prijatelj Pavičić  orcid.org/0000-0003-4379-3074 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu  str. 135-151 Sažetak: U članku se istražuju identitetske predodžbe o slikaru i grafičaru Andrei Meldoli (Andrea Schiavone, Andrija Medulić) u umjetničkoj historiografiji i likovnoj umjetnosti od XVII. stoljeća do Saznaj više

IZ FONOLOGIJE ŠEGOTIĆA1

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Lina Pliško   orcid.org/0000-0002-1128-9669 ; Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  Katarina Matanović ; OS – SE Giuseppina Martinuzzi Pula str. 123-124 Sažetak: U radu prikazujemo fonološke značajke naselja Šegotići u istarskoj općini Marčana. Govor Šegotića, koji pripada jugozapadnom istarskom dijalektu, Saznaj više

METAFORIZACIJA POMORSKIH NAZIVA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Helena Pavletić    orcid.org/0000-0001-8162-2781 ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  str. 103-122 Sažetak: U radu se proučavaju pomorski nazivi koje karakteriziraju metaforički procesi. Prvu skupinu čine metaforički nazivi, tj. nazivi nastali postupkom metaforizacije kojima se Saznaj više

PRIJATELJSKE LJUBAVI U ROMANIMA TONI MORRISON THE BLUEST EYE I SULA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Gordan Matas    orcid.org/0000-0001-8064-7733 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu  str. 91-102 Sažetak: Ovaj rad analizira koncept ljubavi među afroameričkim prijateljicama. Njihova ‘prijateljska’ ljubav, tj. jaka emotivna povezanost ženskih likova u oba romana Toni Morrison prikazana je kao neophodno sredstvo u Saznaj više

POPULARNA/PUČKA I VISOKA KULTURA U HRVATSKOJ RECEPCIJI IRSKE KNJIŽEVNOSTI I KULTURE: SYNGE, JOYCE, IRSKOST VS. SLAMNIG, SENKER, MUJIČIĆ

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Kristina Grgić ; Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu  Cvijeta Pavlović ; Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu str 75-90 Sažetak: Članak razmatra odnos između tzv. visoke te popularne i folklorne književnosti u Saznaj više

L’ENIGMA DELL’OSPITE. LA PRESENZA DELL’ALTRO NELLA NARRATIVA DI PAOLA CAPRIOLO (2001-2016)

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Andrea Gialloreto ; Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara  str 57-73 Sažetak: La produzione narrativa di Paola Capriolo, dall’esordio con i racconti de La grande Eulalia al recente Mi ricordo, attraversa i Saznaj više

PROZODIJSKE OSOBITOSTI GOVORA NISKOGA U DALMATINSKOJ ZAGORI

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Josip Galić http://orcid.org/0000-0002-4416-9241  ; Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilište u Zadru str 37-56 Sažetak: U radu se opisuju prozodijske osobitosti mjesnoga govora Niskoga u Dalmatinskoj zagori. Istraživanje je provedeno na temelju građe ekscerpirane iz korpusa diktafonskih snimaka. Saznaj više