Retorički tropi u hrvatskim dnevnim novinama

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012. Izvorni znanstveni članak Anita Runjić-Stoilova    orcid.org/0000-0001-5060-2083 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 115-128 Sažetak: U radu se analizira figurativnost u hrvatskim dnevnim novinama. Cilj je rada bio utvrditi koji su tropi u njima najzastupljeniji te koje su novine najfigurativnije. Tropi Saznaj više

METAFORIZACIJA POMORSKIH NAZIVA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Helena Pavletić    orcid.org/0000-0001-8162-2781 ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  str. 103-122 Sažetak: U radu se proučavaju pomorski nazivi koje karakteriziraju metaforički procesi. Prvu skupinu čine metaforički nazivi, tj. nazivi nastali postupkom metaforizacije kojima se Saznaj više