METAFORIZACIJA POMORSKIH NAZIVA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017.

Izvorni znanstveni članak

Helena Pavletić   ORCID icon orcid.org/0000-0001-8162-2781 ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

str. 103-122

Icon
09_07_Pavletic PDF

Sažetak:

U radu se proučavaju pomorski nazivi koje karakteriziraju metaforički procesi. Prvu skupinu čine metaforički nazivi, tj. nazivi nastali postupkom metaforizacije kojima se određuju konceptualne i strukturne značajke. Riječ je o nazivima koji su rezultat novijih leksičkih utjecaja te se istražuje utjecaj engleskog jezika na oblikovanje izraza i sadržaja hrvatskih metaforičkih naziva. Drugu skupinu čine nazivi koji se determinologiziraju u općem jeziku te uz terminološko dobivaju neterminološko (i preneseno) značenje. To su nazivi koji su ukorijenjeni u hrvatsku pomorsku tradiciju te se osim kao pomorski nazivi rabe i u nestručnim kontekstima s novim, prenesenim značenjem. U vezi s time proučava se funkcioniranje determinologiziranih pomorskih naziva (konteksti i kolokacije) u publicističkome funkcionalnom stilu te se utvrđuje njihov normativni status. Na kraju se zaključuje o funkciji metaforičkih procesa u općem jeziku i jeziku struke.

Ključne riječi:

metafora; naziv; metaforizacija; determinologizacija; pomorsko nazivlje

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=967